Splošno o politiki zasebnosti

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEK-om, Ur. list RS, št. 43/2004). Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov tega spletnega nakupovalnega mesta, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kršitvami in zlorabami. Vsi podatki, pridobljeni s strani podjetja PME d.o.o. Cerknica bodo uporabljeni izključno za pošiljanje ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije z uporabnikom. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost, saj se zavedamo občutljive narave tega področja. Podatki uporabnikov našega spletnega nakupovalnega mesta v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščeni osebi.

Obdelava osebnih poatkov

PME d.o.o. Cerknica za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:
– ime in priimek;
– naslove za dostavo;
– podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
– davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
– naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
– geslo v šifrirani obliki;
– kontaktno telefonsko številko;
– državo bivanja;
– druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
– druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov ki jih vnesejo uporabniki, ponudnik ne odgovarja.

 

Obrazec za kontakt

Za potrebe delovanja spletne strani in informiranja naših uporabnikov, imamo na spletni strani obrazec preko katerega nam lahko pošljete sporočilo.
Kontaktni obrazec pošlje na naš elektronski naslov samo v obrazec vpisane podatke. Podatki se ne shranjujejo v bazo podatkov.

Piškotki in IP naslovi

Večino strani v naši spletni trgovini lahko obiščete, ne da bi morali razkriti svoje osebne podatke, na primer vaše ime, naslov in e-poštni naslov. Kljub temu pa nekatere informacije pridobimo samodejno z uporabo piškotkov in standardnih orodij v spletni industriji (Google Analytics). Ponudnik vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”). Ponudnik lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine. piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti ponudnik zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine. Če v vašem računalniku izklopite piškotke, nakupa v spletni trgovini ne bo mogoče opraviti.

 

Delitev podatkov

Spletna stran deli vaše podatke o obisku samo z Google Analytics.

 

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Ponudnik ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Ponudnik teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Ponudnik podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Ponudnik lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije, GLS ipd.) bo ponudnik zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo ponudnik stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

Izvajanje politike zasebnosti

Vse redno ali honorarno zaposlene osebe v podjetju Prodiviis d.o.o., lastniku spletnega nakupovalnega mesta www.kozmetika-sofri.si, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletnega mesta in  trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.
Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo ponudniku  sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik ponudniku poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Ponudnik bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

Za vse podatke, ki nam jih zaupate s  privolitvijo, imate pravico do:
-popravka kateregakoli vašega podatka,
-izbrisa (pravica do pozabe),
-prenosljivosti podatkov,
-dostopa do podatkov,
-omejitve obdelave,
-ugovora,
-vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Vse navedene zahteve lahko pošljete na naš e-poštni naslov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.


Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: info@dih-narave.si